11 lat temu o 21:37 odszedł Jan Paweł II. 11 pięknych cytatów

Dziś przypada już 11. rocznica śmierci świętego Jana Pawła II. Zmarł 2 kwietnia 2005 r. w ciężkiej chorobie. Był jednym z najdłużej urzędujących papieży w historii Kościoła i pierwszym polskim. Przypisuje się mu oswobodzenie Polski i Europy Wschodniej z komunistycznego jarzma. Niewątpliwie jest jedną z czołowych postaci, które zjednoczyły Europę.


Publikujemy 11, według nas, najistotniejszych cytatów Jana Pawła II, które odpowiadają potrzebom współczesności oraz jedną wypowiedź dotycząca Papieża.

„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta”.
10 września 1993, Tallinn. W czasie nawiedzenia kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

„Jak można kochać Boga który jest niewidzialny, nie kochając człowieka który jest obok nas.”


„Miłość nie oznacza emocjonalnego przemijania czy chwilowego oczarowania, ale wyraża wolę i odpowiedzialną decyzję związania się całkowicie „na dobre i na złe”. Jest darem z siebie samego drugiemu człowiekowi.”
Przemówienie w szpitalu po zamachu na placu św. Piotra (13 maja 1981)„Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód, a także dążenie do stabilizacji monetarnej powinny prowadzić do coraz ściślejszego wzajemnego powiązania narodów, przy zachowaniu tożsamości i historycznych tradycji każdego z nich, tak by mogły dzielić się niejako dziedzictwem wartości, które ukształtowało się przy ich współudziale, a do którego należy godność człowieka, jego podstawowe i niezbywalne prawa, nienaruszalność życia, wolność i sprawiedliwość, zmysł solidarności i odmowy dyskryminacji kogokolwiek.
Przemówienie do austriackich parlamentarzystów, Rzym, 23 marca 1997r.

„Siła państwa i jego rozwój zależą w dużej mierze od mądrej i sprawnej pracy samorządów, tak aby dla wszystkich w domu ojczystym starczyło chleba i żeby nikt nie czuł się zapomniany.
Spotkanie opłatkowe z Polakami, 20 grudnia 1997r.

„Dla chrześci­jani­na sy­tuac­ja nig­dy nie jest beznadziejna.”
Homilia, Gdańsk, 1987 
  
„Miłość, która jest go­towa na­wet od­dać życie, nie zginie. „

„Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto „rozdaje”, kto zdolny jest dawać.”
Adhortacja apostolska Redemptionis donum.

„Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób, twórcą siebie samego”.

„Sta­raj­my się tak postępo­wać i tak żyć, by ni­komu w naszej Oj­czyźnie nie brakło dachu nad głową i chle­ba na sto­le, by nikt nie czuł się sa­mot­ny, po­zos­ta­wiony bez opieki.„Świat bez sztu­ki na­raża się na to, że będzie światem zam­kniętym na miłość.”

„Za wojnę są od­po­wie­dzial­ni nie tyl­ko ci, którzy ją bez­pośred­nio wy­wołują, ale również ci, którzy nie czy­nią wszys­tkiego co leży w ich mo­cy, aby jej przeszkodzić.”

„Nie zapomnimy nigdy, jakim wielkim historycznym wydarzeniem było, gdy ten wielki papież Polak wezwał swoich rodaków: Zmieniajcie świat! Bł. Jan Paweł II dzięki swej duchowo-moralnej sile dał Polakom siłę, aby wyszli na ulice i walczyli o wolność. Naszą jedność zawdzięczamy nie tylko Niemcom, którzy wówczas demonstrowali, lecz także narodom środkowej i wschodniej Europy.”
Autor: Hans-Gert Pöttering, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
11 lat temu o 21:37 odszedł Jan Paweł II. 11 pięknych cytatów 11 lat temu o 21:37 odszedł Jan Paweł II. 11 pięknych cytatów Reviewed by zgierzmoimmiastem on 18:59:00 Rating: 5

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.