To już ostatni dzwonek żeby ulepszyć rozkład jazdy ŁKA!

Jeździsz Łódzka Koleją Aglomeracyjna do pracy albo szkoły? Masz uwagi do rozkładu jazdy? To ostatnia szansa! Do wtorku 8 marca można zgłaszać uwagi do przyszłego rozkładu jazdy. Marszałek Województwa Łódzkiego informuje o możliwości składania wniosków
do projektu rozkładu jazdy pociągów, dla których organizatorem jest Województwo Łódzkie, przewidywanych do uruchomienia w rozkładzie jazdy edycji 2016/2017, który będzie obowiązywał od 11 grudnia 2016 r.

Wszyscy zainteresowani mogą nadsyłać swoje propozycje do rozkładu jazdy, w okresie
od 4 do 8 marca 2016 r., drogą elektroniczną na adres: kolej@lodzkie.pl
Zachęcamy do skorzystania z załączonego formularza zmiany rozkładu jazdy.

Nie będą rozpatrywane wnioski:
àktóre wpłyną po ustalonym terminie;
àniepełne, anonimowe lub z nieprawdziwymi danymi;
àogólnikowe i nie niosące konkretnego postulatu;
àdo połączeń dla których Województwo Łódzkie nie jest organizatorem (pociągi Intercity, Eurocity, TLK, i międzynarodowe);
àz uwagami dotyczącymi stanu taboru i prędkości kursowania pociągów;
àzawierające uwagi o stanie linii i dworców (adresatami takich uwag i skarg są spółki odpowiadające za utrzymanie linii i infrastruktury kolejowej m.in.: PKP Polskie Linie Kolejowe i PKP Nieruchomości).

Zgłoszone wnioski zostaną przeanalizowane z operatorami Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
oraz Łódzką Koleją Aglomeracyjną Sp. z o.o. i w miarę możliwości finansowych Województwa Łódzkiego, zasobów taborowych, dostępności i możliwości infrastruktury oraz dostosowania oferty do potoków będą wprowadzane wnioskowane zmiany.

Z uwagi na procedury związane z przygotowywaniem rozkładu jazdy czas oczekiwania na odpowiedź może przekroczyć miesięczny termin. Zapewniamy, że każde zgłoszenie zostanie rozpatrzone, a odpowiedź na nie zostanie Państwu udzielona elektronicznie.


To już ostatni dzwonek żeby ulepszyć rozkład jazdy ŁKA! To już ostatni dzwonek żeby ulepszyć rozkład jazdy ŁKA! Reviewed by zgierzmoimmiastem on 12:07:00 Rating: 5

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.