To już ostatni dzwonek żeby ulepszyć rozkład jazdy ŁKA!

Jeździsz Łódzka Koleją Aglomeracyjna do pracy albo szkoły? Masz uwagi do rozkładu jazdy? To ostatnia szansa! Do wtorku 8 marca można zgłaszać uwagi do przyszłego rozkładu jazdy. Marszałek Województwa Łódzkiego informuje o możliwości składania wniosków
do projektu rozkładu jazdy pociągów, dla których organizatorem jest Województwo Łódzkie, przewidywanych do uruchomienia w rozkładzie jazdy edycji 2016/2017, który będzie obowiązywał od 11 grudnia 2016 r.

Wszyscy zainteresowani mogą nadsyłać swoje propozycje do rozkładu jazdy, w okresie
od 4 do 8 marca 2016 r., drogą elektroniczną na adres: kolej@lodzkie.pl
Zachęcamy do skorzystania z załączonego formularza zmiany rozkładu jazdy.

Nie będą rozpatrywane wnioski:
àktóre wpłyną po ustalonym terminie;
àniepełne, anonimowe lub z nieprawdziwymi danymi;
àogólnikowe i nie niosące konkretnego postulatu;
àdo połączeń dla których Województwo Łódzkie nie jest organizatorem (pociągi Intercity, Eurocity, TLK, i międzynarodowe);
àz uwagami dotyczącymi stanu taboru i prędkości kursowania pociągów;
àzawierające uwagi o stanie linii i dworców (adresatami takich uwag i skarg są spółki odpowiadające za utrzymanie linii i infrastruktury kolejowej m.in.: PKP Polskie Linie Kolejowe i PKP Nieruchomości).

Zgłoszone wnioski zostaną przeanalizowane z operatorami Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
oraz Łódzką Koleją Aglomeracyjną Sp. z o.o. i w miarę możliwości finansowych Województwa Łódzkiego, zasobów taborowych, dostępności i możliwości infrastruktury oraz dostosowania oferty do potoków będą wprowadzane wnioskowane zmiany.

Z uwagi na procedury związane z przygotowywaniem rozkładu jazdy czas oczekiwania na odpowiedź może przekroczyć miesięczny termin. Zapewniamy, że każde zgłoszenie zostanie rozpatrzone, a odpowiedź na nie zostanie Państwu udzielona elektronicznie.


To już ostatni dzwonek żeby ulepszyć rozkład jazdy ŁKA! To już ostatni dzwonek żeby ulepszyć rozkład jazdy ŁKA! Reviewed by Krzysiek Skowroński on 12:07:00 Rating: 5

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.