2 tys. zł na każde dziecko!


Władze Miasta chcą przyznawać osobom mieszkającym w Zgierzu jednorazową pomoc z tytułu urodzenia dziecka. Jej wysokość ma wynosić 2 tys. zł na każde dziecko. Jest jednak jeden warunek. Ciąża musi być, co najmniej trojacza. Jednorazowa zapomoga przysługiwałaby matce bądź ojcu bez względu na ich dochody. Wniosek o jej przyznanie ma przyjmować Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Rodzic na jego złożenie mieliby 12 miesięcy od daty urodzenia dzieci. 

Co będzie musiał zawierać taki wniosek? 

-dane osoby występującej, czyli imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia, serię i numer dowodu osobistego
-dane dzieci: imię nazwisko, PESEL i datę urodzenia

Ponadto, jeśli uchwała zostanie przyjęta na najbliższej czwartkowej sesji, trzeba będzie potwierdzić, co najmniej roczne zamieszkanie w Zgierzu przez jednego z rodziców. 

Do wniosku konieczne będzie dołączenie skróconego aktu urodzenia dzieci, dokument tożsamości obojga rodziców, zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. 


Władze Zgierza chcą w ten sposób promować i wspomagać rodziny spodziewających się wieloraczków. 
2 tys. zł na każde dziecko! 2 tys. zł na każde dziecko! Reviewed by zgierzmoimmiastem on 13:21:00 Rating: 5

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.