Wieści z sesji


Wczoraj odbyła się IV sesja Rady Miasta Zgierza. Radni uchwalili budżet i przyjęli kilka projektów uchwał. Nowy przewodniczący Rady sprawnie przewodniczy obradom. Obyło się bez kłótni i awantur, które miały miejsce w poprzedniej kadencji. 

Rezygnacje i powołania

 Radny  Koalicji Obywatelskiej Jarosław Pietrzak zrezygnował z członkostwa w Radzie Osiedla Stare Miasto. Dał tym samym dobry przykład, że nie należy łączyć stanowisk. Rada Miasta przyjęła również rezygnację Andrzeja Piłacika ławnika w Sądzie Okręgowym w Łodzi.
Powołano nowy skład Rady Społecznej Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych. Jej przewodniczącym został wiceprezydet B. Bączak. W skład weszli przedstawiciele Rady Miasta: Henryka Piekut, Grzegorz Leśniewicz i Beata Świątczak. Wojewodę reprezentować będzie Wioletta Krakus. Pierwsze posiedzenie wyznaczono na 23 lutego.

Nowe kryteria rekrutacji 

Przyjęto nowe progi punktowe w drugim etapie rekrutacji do miejskich przedszkoli.
20 punktów-5-latek podlegający obowiązku lub 4-latek mający prawo rocznego przygotowania przedszkolnego
10 punktów- dziecko rodziców pracujących, uczących się dziennie, prowadzących własną działalność gospodarczą lub objętych nadzorem kuratorskim
5 punktów- rodzeństwo kandydata będzie kontynuować naukę w przedszkolu.
3 punkty- dziecko, które bez powodzenia brało udział w zeszłorocznej rekrutacji
2 punkty- dziecko, które uczęszcza do żłobka w toku rekrutacji

Dokumenty jakie musimy złożyć podczas rekrutacji są wymienione tutaj

Będąc przy temacie edukacji, Szkoła Podstawowa nr 3 weźmie udział w programie Erasmus+, dzięki któremu nauczyciele odbędą szkolenia językowe i metodyczne. Maksymalny koszt ma wynieść 0.5 mln zł. Całość pokrywa Program.

Powierzono Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej utrzymanie zieleni, porządku, czystości oraz utrzymanie dróg, parkingów, placów. Szerzej o obowiązkach MPGK w następnym artykule.

Przystąpiono do Programu aktywności Lokalnej "Razem Więcej", który potrwa do połowy 2015 roku. Skierowany jest do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i ma pomóc w poprawie sytuacji materialnej oraz zawodowej.

Ustalono również przebieg zarządzanych przez Miasto dróg. Pełen wykaz tutaj

Wieści z sesji Wieści z sesji Reviewed by zgierzmoimmiastem on 17:41:00 Rating: 5

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.