Uwaga przedsiębiorcy!

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 roku obowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w 2014 roku oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 roku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2015 roku.

Ponieważ ostatni dzień terminu przewidzianego na złożenie oświadczenia i wniesienia opłaty przypada na dzień, w którym Urząd Miasta Zgierza jest nieczynny (sobota), ostatnim dniem na dokonanie powyższych czynności w Urzędzie Miasta Zgierza jest dzień 30 stycznia 2015 roku (piątek).

Oświadczenie należy doręczyć do Wydziału Spraw Obywatelskich Działu Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Zgierza; opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miasta Zgierza (parter, pok. 014), czynnej od godz. 8.00 do godz. 15.00, we wtorki od godz, 8.00 do godz. 17.00, lub na rachunek:

Bank Spółdzielczy w Zgierzu nr konta – 04 8783 0004 0017 2303 2000 0107

Niezłożenie oświadczenia lub niedokonanie opłaty w wyznaczonym terminie i we właściwej wysokości skutkuje wygaśnięciem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z wymienionych wyżej przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
Uwaga przedsiębiorcy! Uwaga przedsiębiorcy! Reviewed by zgierzmoimmiastem on 14:37:00 Rating: 5

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.