Listopad w Muzeum Miasta

13.11.2014 r. - Wykład "Żydzi, Chasydzi czy Izraelici?"
W listopadzie 2014 r. w Muzeum Miasta Zgierza odbyło się wiele ciekawych wydarzeń:

13 listopada 2014 r. o godz. 14:00 w Muzeum Miasta Zgierza odbył się wykład Marii Nowackiej (Stowarzyszenie Społeczno-Kulturowe Ethnos) pt. "Żydzi, Chasydzi czy Izraelici?". Pani Maria, która posiada korzenie żydowskie opowiedziała przybyłym gościom o kulturze, tradycjach i zwyczajach Żydów mieszkających w regionie łódzkim. Zebrani mogli się wiele dowiedzieć o życiu religijnym Żydów, zarówno dawnym, jak i obecnym. Prelegentka przybliżyła znaczenie poszczególnych rytuałów, wyznaczonych przez judaizm, które składają się na żydowski cykl życia - od narodzin aż do śmierci. W niezwykłą atmosferę wprowadziła zebranych tradycyjna muzyka żydowska, której ciche dźwięki były idealnym tłem podczas wykładu.

Był to pierwszy z dwóch wykładów dot. Mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Kolejny, odbył się 27 listopada 2014 r. o godz. 14:00. Tym razem wykład poświęcony był głównieKaraimom, mniejszości, która w samym regionie łódzkim liczy 46 osób. Wykład Kamila Maślińskiego (studenta UW) połączony był z projekcją bardzo ciekawego filmu.

Natomiast 20 listopada 2014 r. w Muzeum Miasta Zgierza odbył się wykład pt. "Zgierz i Ziemia Zgierska w Operacji Łódzkiej 1914 r. - Ślady przeszłości", który wygłosił Adam Zamojski (Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Zgierza).

Łódź, położona w zaborze rosyjskim stanowiła ważny i dobrze funkcjonujący ośrodek przemysłowy i komunikacyjny. W wyniku wojny i podejmowanych planów strategicznych miasto znalazło się w centrum linii frontu. Operacja Łódzka roku 1914, nazywana jest często Bitwą Łódzką. To tu m.in. zaczął się historyczny odwrót zaborców z ziem polskich. To właśnie podczas Operacji Łódzkiej zostały użyte pierwszy raz na froncie wschodnim samochody pancerne. To pod Bolimowem, w okolicach Łodzi, Niemcy przeprowadzili pierwszy atak gazowy na froncie wschodnim.

Podczas wykładu zaprezentowane zostały m.in. przebieg bitwy, składy korpusów niemieckich i rosyjskich walczących w okolicach Zgierza, szkice pozycji bojowych oraz zdjęcia cmentarzy wojskowych położonych na terenie woj. łódzkiego wraz z ich ciekawym opisem, szkicami, planami itd.

Doskonałym uzupełnieniem wykładu były organizowane spacery historyczne - śladami cmentarzy i mogił Operacji Łódzkiej, organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Zgierza, Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej i Muzeum Miasta Zgierza:
22 listopada 2014 r. (sobota) - Miasto Zgierz (długość: 10 km)
Trasa: cmentarz w lesie Krogulec - cmentarz żydowski - cmentarz ewangelicki - Kurak - Las Okręglik - Łódź, ul. Sianokosy - Las Okręglik (ognisko).
29 listopada 2014 r. (sobota) - Gmina Zgierz (długość: 12 km)
Trasa: cmentarz ewangelicki w Swędowie - Szczawin, cmentarz rzymskokatolicki - Biała, miejsce po cmentarzu wojennym - Dzierżązna, cmentarz wojenny - Gminny Ośrodek Kultury w Dzierżąznej (ognisko).

źr. MMZ
Listopad w Muzeum Miasta Listopad w Muzeum Miasta Reviewed by zgierzmoimmiastem on 08:00:00 Rating: 5

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.