Konferencja oświatowa

Wczoraj w Mieście Tkaczy odbyła się konferencja zorganizowana przez Radę Organizacji Pozarządowych. Tematem była zgierska oświata dziś i za 10 lat. Mimo trochę złego przygotowania udało się o kilku sprawach porozmawiać. 

  Przyszłość Miasta to dobrze wyedukowane dzieci. Zmieni się świat, więc i oświata też musi podlegać zmianom-tymi słowami rozpoczęto spotkanie. Trwało ponad trzy godziny. Uczestniczyli w nim naczelnicy wydziałów oświaty Urzędu Miasta Zgierza i Starostwa Powiatowego, przewodniczący komisji merytorycznych  Rady Miasta Zgierza oraz Rady Powiatu, nauczyciele, dyrektorzy.
Miasto prowadzi 23 placówki oświatowe, w których ogólna liczba uczniów rośnie. W ciągu 6 lat przybyło z 2899 do 3046, lecz w tym samym okresie spadła o ponad 500 osób liczba gimnazjalistów. Rodzice często posyłają ich do sąsiedniej Łodzi. Podobnie jest w Powiecie, 30% uczniów wybiera sąsiednie Miasto.
   Największe koszty stanowią wynagrodzenia nauczycieli, bo 79.5%, następnie opłaty za energię nieco powyżej 5% i 1% to remonty. Powiat wydaje 51 mln rocznie na szkoły, z czego 42 mln stanowi subwencja oświatowa. Ponadto szkoły same generują przychody w wysokości nieco powyżej 5 mln zł. Przeprowadzono kompleksową termomodernizację dwóch zespołów szkół tj. im. Cezaka oraz S. Staszica. W planach jest również tzw. 'budowlanka'.
   Dyskusja miała charakter dość luźny i żadnych kluczowych decyzji nie podjęto. Zwrócono uwagę na brak komunikacji dyrektorów szkół miejskich oraz powiatowych. Zagrożeniem jest Łódź, która posiada lepszą ofertę edukacyjną, ale przekonywano, że wspólnie można przekuć to w szansę. Od 1 września funkcjonuje Łódzka Kolej Aglomeracyjna i to ona ma być sposobem przyciągnięcia młodych łodzian do zgierskich szkół. Należy dodać, że ZZSP im. Jana Pawła II ma lepsze wyniki z egzaminów od średnich wojewódzkich czy krajowych oraz plasuje się na wyższych poziomach niż łódzkie odpowiedniki. Potrzeba tylko dobrej reklamy nie tylko w Zgierzu, ale również Łodzi. Być może stoisko na Łódzkich Targach może zachęcić do nauki w Zgierzu, bo droga jest ta sama.
  Należy zwrócić uwagę na wyposażenie i stan techniczny szkół, kwalifikacje kadry, bezpieczeństwo, wyniki w nauce. Oświata pochłania dużą część budżetu, ale nie sztuką jest wydawać pieniądze, a mieć wizję, na co i jak je inwestować.


Jakie Wy macie doświadczenia z dyrektorami i szkołami w Zgierzu? Co warto byłoby zmienić?
Konferencja oświatowa Konferencja oświatowa Reviewed by Krzysiek on 16:39:00 Rating: 5

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.