Zgierz nadal bez Programu Ochrony Środowiska

Wczoraj na sesji radni ponownie wycofali z porządku obrad projekt Gminnego Programu Ochrony Środowiska. Czym jest i co nam zgierzanom grozi jeśli Rada Miasta go nie zaakceptuje? 

Program ochrony środowiska nie stanowi aktu prawa miejscowego. Realizuje on politykę ekologiczną państwa, a jego treść z założenia ma znaczenie kierunkowe, niekonkretyzujące uprawnień lub obowiązków podmiotów zewnętrznych. Uchwalany jest dla aglomeracji powyżej 100 tys. mieszkańców oraz innych terenów, dla których dokonywana będzie ocena stanu akustycznego środowiska. Samorządy mają obowiązek uchwalania go co 4 lata. Władze Miasta Zgierza zaniedbały swoje obowiązki, ponieważ aż od 2004 roku nie obowiązuje żaden program. Nad nowym pracę rozpoczęły się w II połowie kadencji Iwony Wieczorek gdy powstał problem spalarni odpadów niebezpiecznych. Odbywały się również konsultacje społeczne organizowane przez Miejskie Koło PSL i Urząd Miasta

Dlaczego został zdjęty?

Pomysł zgłosił radny Marek Hiliński. Ponieważ każda komisja opiniująca ten projekt wydała negatywną ocenę, a w dodatku radni nie zapoznali się z dokumentem, była potrzeba jego przesunięcia. Od czerwca zaszły w nim pewne zmiany. Jak podkreślała naczelnik wydziału Ochrony Środowiska Anna Sobierajska, mają one charakter redakcyjny. Cały program wraz z uwagami i korektami można przeczytać TUTAJ. Zastrzeżenia zgłaszał mecenas Janiszewski, szef miejskich struktur PSL oraz mieszkanka Zofia Niechciał. Ma nie uwzględniać charakterystyki gleb po byłych zakładach przemysłowych BORUTA. Również ochrona powietrza jest potraktowana po macoszemu. Firma ATMO-ex przygotowująca ów dokument nie uwzględniła wojewódzkich wytycznych. Radni w większości są przekonani, że GPOŚ jest przygotowany niedokładnie i mało merytorycznie. Przed wrześniową sesją ma być raz jeszcze procedowany. Jest to bardzo ważny dokument dla naszego miasta dlatego powinien być pozbawiony bylejakości. Będzie ukierunkowywał dalszy rozwój Zgierza. Szkoda tylko, że ma on obowiązywać od 2013 do 2017 r., a mamy koniec sierpnia 2014 i rozstrzygnięcia prac nad nim nie widać. Opieszałość to zła cecha. 

A czy Wy czujecie się bezpiecznie w Zgierzu? 
Zgierz nadal bez Programu Ochrony Środowiska Zgierz nadal bez Programu Ochrony Środowiska Reviewed by Krzysiek on 20:22:00 Rating: 5

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.