Relacja z sesji Rady Miasta Zgierza.

O 10.15 rozpoczęła się XLVIII sesja Rady Miasta Zgierza. Następuje wręczenie nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe.
Prezydent Iwona Wieczorek wycofuje punkt O z porządku obrad wprowadzenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, 
Radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji.
Pytania radnych: 
Kupis: kiedy będą remonty Dygasińskiego i mostu Czerwińskiego?
Skupiński: po raz kolejny projekt ochrony środowiska jest zdejmowany z porządku obrad. 
Prezydent Wieczorek wyszła z sali. Skupiński oburzony. Czuje się jak intruz. 
Skupiński: projekty uchwał są przygotowane na kolanach, niedbale. Chcę wiedzieć kto jest odpowiedzialny za ich przygotowanie?
Szkoła Podstawowa nr 1 domaga się natychmiastowego generalnego remontu! To Pani jako Prezydent odpowiada za ewentualną tragedię. 

Radny Sokół: w imieniu mieszkańców ulicy Kotarbińskiej. Kiedy będą plany geodezyjne? 
Krzewina: proszę o naprawę ulicy Rozrywkowej. 
Radna Świątczak w imieniu PO: jakie są całkowite koszty wystąpienia "Dody"? Czy UMZ zapłacił zaliczkę? Jeśli tak, to na jakiej podstawie? 
W swoim imieniu: czy komornik zajął konto UMZ z tytułu nie wypłacenia należności zasądzonych przez sąd rejonowy na rzecz byłego pracownika?
Hiliński: Jak wygląda sprawa mieszkaniowa Małgorzaty L.? To sprawa z komisji Spraw Obywatelskich. Czekają na mieszkania od 2000 roku. 
Jakie są koszty funkcjonowania dwóch orlików w latach 2012-2013?
Jakie podejmie Pani kroki w celu poprawy bezpieczeństwa ulicy Leśmiana?
Kiedy zostanie wyremontowany chodnik przy przystanku naprzeciw SP5?
W centrum miasta przy młynie są mocno zdegradowane komórki. Jest to wylęgarnia szczurów nawet wielkości kota. Tam bawią się dzieci. Prosiłbym o szybką reakcję.
Przy Długiej 13 znajduje się opuszczony lokal- czy ma najemnce, jeśli nie to czy jest przeznaczony na wynajem?
Proponuje wprowadzenie na terenie naszego miasta biletów czasowych.
Jakie są wydatki na fundusz reprezentacyjny na rok 2013?
Jakie są dochody ze sprzedaży mieszkań?
Palmowska: odbywa się rekrutacja do przedszkoli. Jest duża grupa odrzuconych. Co z nimi zrobimy? Jest to ponoć 400 osób.
Sencerek: chciałbym wystosować podziękowania do administratora cmentarza przy ul. Piotra Skargi za remont ogrodzenia.
Marek Wolski: Chciałbym ponownie zasygnalizować żeby zabezpieczyć budynku przy ul. Konstantynowskiej 5
Skupiński: proszę o umieszczenie tablicy informacyjnej budowy ul. W. Witosa.

Punkt zapytania mieszkańców:
Kolenda: kiedy Pani odpowie mi  na moje pytania? Na część otrzymałem odpowiedzi, ale nie na wszystkie.
Dlaczego działki przy ul Szczawińskiej zostały wydzierżawione rodzinie jednego z radnych RMZ? Dlaczego nie podjęła Pani działań zaraz po otrzymaniu informacji o nieprawidłowościach na składowisku?
Po co zmusiła pani mieszkańców do składania ponownych deklaracji? Wystarczyło odpowiednie zarządzenie.
Niechciał: Czy teren przy ul. Wiosny Ludów należący do MPGK należy jeszcze do MPGK? Kiedy będzie bezpieczna droga wzdłuż szkoły SP 5? Czy dla SP 5 będą pieniądze na termomodernizację? Czy ul. Żytnia będzie miała przeciwspadek tak żeby deszczówka nie zalewała posesji poniżej? Czy San-Serw płaci za zajęcie pasa drogowego? Ile będzie stanowisk na Placu J. Kilińskiego? Czy będą pieniądze na remont ul. Łąkowej znajduję się przy niej Straż Pożarna. To bardzo ważne żeby była bezpieczna.
Do kogo należy ul. Ciosnowska od ul. Przyrodniczej?Czy przy ul. szczawińskiej nadal działa nielegalnie składowisko odpadów? Czy były jakieś działania i czy są cofnięte dla Eko-techu i firmy, której właścicielem jest pan Sukiennik?
Olga Kwiatkowska, mieszkanka Przybyłowa: Mam duży żal do Pani Prezydent. Czy Prezydent powinna służyć mieszkańcom czy nie? Obciążano mnie za wywóz śmieci za 5 osób, a moja córka ze mną nie mieszka i o tym wie Pani prezydent i ROM.
Przewodniczący RMZ: proszę się zgłosić do Pani Prezydent, jesli ona nie pomoże, to proszę przyjść do mnie. Postaramy się pomóc.
Świątczak: ta pani nie mogła uzyskać pomocy. teraz raptem będzie pan grał klakierka. Teraz wszyscy będą pomagać. czemu wcześniej tej pani nikt nie pomógł?
Przewodniczący: Bo do mnie jeszcze się nie zgłaszała.
prezydent Wieczorek: Nie przypominam sobie.
Świątczak: w takim razie pani kłamie. Nie umie pani słuchać negatywów pod swoim adresem.

Punkt odpowiedzi na pytania:

Prezydent Wieczorek: dziękuje za wszystkie pytania. Nie wiemy o wszystkich problemach. Odpowiemy w ustawowym terminie.

Bezpieczeństwo w mieście:

Zastępca komendant Komendy Powiatowej Policji: proszę o pytania.
Hiliński: na komisji padały zarzuty złej współpracy dzielnicowych z Radami Osiedli. Komisja Spraw Obywatelskich na przyszłe półrocze zorganizuje spotkanie Policji z Radami Osiedli.
Zastępca komendant: obiecuje, że te spotkania na radach osiedli będą organizowane. To są zadania statutowe więc będą one realizowane. Poza tym przyjmuję petentów we wtorki od 16. Jesteśmy otwarci na dyskusję i współpracę.
Hiliński: bardzo dziękuję.
RO Rudunki: u nas zawsze jest przedstawiciel Policji i Straży Miejskiej. U nas nie ma problemu.
Z-ca komendant: prosiłbym Państwa żeby informacja o spotkaniu była przesyłana trochę wcześniej.
Zofia Niechciał: czy zwiększy się ilość etatów dla dzielnicowych i zmniejszy się ich teren działania i zwiększona ilość pieszych patroli?
Z-ca komendant: Nie gwarantuje zwiększenie etatów. To wszystko zależy od Komendy Wojewódzkiej.
Skupiński: Czy jest patrol obsługujący autostradę?
Z-ca komendant: to jest policja autostradowa.
Wice przewodniczący Maciński: składam podziękowania

Komendant Powiatowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej przedstawili pokrótce informacje. Głównym problemem PSP jest niewystarczający budżet i niezadowalający stan techniczny budynku jednak jest na bieżąco remontowany.
Straż Miejska ma prawo wnoszenia oskarżenia jako oskarżyciel publiczny. Potwierdził to Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy.

Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa: prosze o pytania.
Pilarski: jak pan załatwi sprawę OSP?
naczelnik: wydział nie odpowiada bezpośrednio za to.
Kolenda: czy pańskiemu wydziałowi jest podległa ochrona danych osobowych?
Naczelnik: tak
Kolenda: czy w sprawie mojej skargi zostały podjęte jakieś działania? Chodzi o dostarczenie blankietów płatniczych za wywóz śmieci.
Palmowska: mamy już 3 OSP. Do czego one będą nam potrzebne? Samochodów nie mają. Nie są wstanie pomagać w sytuacjach trudnych. Jako Rada Osiedla Proboszczewice nie mogę liczyć na współpracę z OSP, nie mogę korzystać z ich budynku... Na co idą te ich pieniądze?
Kupis: czy podejmowali państwo jakieś działania zabezpieczenia mieszkańców w związku z działaniami na wschodzie?
Naczelnik: wydział w zakresie ochrony danych osobowych nadzoruje działania. Incydent, który miał miejsce opinała naczelnik wydziału finansów. Stosowne działania wobec pracownika zostały podjęte.
Wydział tylko odpowiada za rozliczenia budżetu wcześniej uchwalonego. Nie odpowiadamy za rozwój kolejnych OSP. Wydział na polecenie Pani prezydent przeprowadził szkolenia dla pracowników UMZ i dyrektorów jednostek pomocniczych i spotkanie dla mieszkańców. Materiał jest na stronie Urzędu Miasta.
Pilarski: Czy pan nadzoruje stan mienia powierzonemu OSP? Budynek OSP Proboszczewice należy do Gminy tak jak przy Rembowskiego. Mam wrażenie, żę cześć materiąłów budowlanych jest już przeterminowane. Mam wrażenie, że strażnica na Proboszczewicach za rok będzie nadawał się do
rozbiórki.
Naczelnik: mój wydział rozlicza OSP tylko budżet.
Krzewina: czy OSP nie powinno przekładać wcześniej plany realizacji budżetu? Zazwyczaj są one wykorzystywane na koniec roku na byle co. Czy nie powinniśmy wcześniej wiedzieć na co chcą wydawać?
Naczelnik: budżet jest dzielony na paragrafy. Dlatego wstępnie wiemy na co on będzie przeznaczony.

Pół godziny przerwy. Posiedzenia komisji.

Wznowienie posiedzenia Rady. Punkt: Podjęcie uchwał w sprawach:
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz przedszkolach publicznych, Przyjęty

zmiany uchwały Nr XXI/196/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, Przyjęty.

wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Zgierz programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Zgierz dla Rodziny”,
Mięsok: jaka musi być wydzielona kwota na ten cel?
Skarbnik: przy założeniu 100% wykorzystania 282-362 tys. od stycznia do grudnia.
Prezydent Wieczorek: Ta uchwała na dziś nie rodzi żadnych skutków finansowych. Jest ona intencyjna. Chciałabym żeby powstała komisja interdyscyplinarna żeby wspólnie wypracować projekt.
Przewodniczący Komorowski: ile zyska rodzina wielodzietna na tych ulgach?
Trwa dyskusja między radnym Mięsokiem, a Prezydent Wieczorek nt. promocji Karty "Zgierz dla rodziny".
Radny Mięsok: jest pan przewodniczącym Rady i powinien Pan przestrzegać pewnych zasad. Niedługo będziemy sobie mówić na 'ty'. Poziom wypowiedzi w tej kadencji został sprowadzony do rynsztoka.
Naczelnik Zgierski: umowa opiewa na 25 tys zł. jest to emisja 10 spotów.

Radny Wężyk: chciałbym zgłosić projekt uchwały wyrażający protest ws. obniżania subwencji oświatowych przez Rząd.

Prezydent Wieczorek: dziękuję za przyjęcie karty "Zgierz dla rodziny". Chciałabym aby dziś przyjąć inicjatywę o powołaniu zespołu interdyscyplinarnego.

Radny Hiliński: czy przewiduje pani w tym zespole udział osób z rodzin wielodzietnych?
Prezydent: myślę, że Poseł Matuszewski będzie zaproszony.
Świątczak: Pani Prezydent i Panie przewodniczący: jestem za wprowadzeniem karty dla rodziny.
Pilarski: chciałbym zaprotestować wobec uszczypliwości wobec posła Matuszewskiego przez Prezydent. Takie uwagi są nie na miejscu.
Prezydent: jedynym parlamentarzystą z rodziną wielodzietną w naszym okręgu jest pan Matuszewski.
Sokół: mam nadzieję, że w swoim piśmie Pani Prezydent wpisze, że wprowadziła Pani Kartę dzięki Radzie Miasta
Prezydent: oczywiście. Wpiszę każdego z imienia i nazwiska.

uchylenia uchwały Nr XLVI/530/14 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo Kulturowe – priorytet 1 – Ochrona zabytków,
Przyjęty.

przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego do pracowni matematycznej na potrzeby realizacji projektu „Interaktywna pracownia matematyczna”, mającego na celu doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie, oraz
przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego do pracowni matematycznej na potrzeby realizacji projektu „Interaktywna pracownia matematyczna”, mającego na celu doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego przez Fundację mBanku w Warszawie, i
przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego do pracowni matematycznej na potrzeby realizacji projektu „Interaktywna pracownia matematyczna”, mającego na celu doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego przez Fundację Polska Miedź w Lubinie,

przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. „Mechatronika w gimnazjum” współfinansowanego przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie,

Wszystkie trzy przyjęte. Powstaną pracownie matematyczne oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów i rodziców z zakresu matematyki.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych,
Sokół: chciałbym zgłosić wniosek w imieniu klubu chciałbym znieść pieniądze z remontu ulicy ks. J. Popiełuszki na budowę ul. Żytniej. trzeba kończyć stare inwestycje, a nie zaczynać nowe.
Przewodniczący Komorowski: skąd zostały przesunięte pieniądze na ul. ks J. Popiełuszki?
Skarbnik: jest to wydatek bieżący, z poręczeń i gwarancji.
Pilarski: Przejdźmy do kolejnych projektów do momentu przybycia Pani Prezydent.
Prezydent się zgodziła. 

wprowadzenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Zgierzu, Przyjęty

Radni przegłosowali stanowisko ws. obniżania subwencji oświatowej.


Sesja dobiega końca. Dziękuję za uwagę.
Relacja z sesji Rady Miasta Zgierza. Relacja z sesji Rady Miasta Zgierza. Reviewed by Krzysiek on 09:21:00 Rating: 5

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.