Problematyczne Proboszczewice

Wczoraj odbyło się posiedzenie komisji rewizyjnej Rady Miasta Zgierza. Szeroko omawiano sygnalizowany już na naszej stronie problem Ochotniczych Straż Pożarnych. Radni wizytowali siedzibę przy ul. ks. Sz. Rembowskiego oraz Podgórnej 1/3. Głównym problemem jest finansowanie z miejskiej kasy dwóch OSP. Ponadto druhowie na Proboszczewicach zajmują strażnicę bez umowy najmu.

W 2014 roku przewidziano 10 tys. zł na funkcjonowanie jednostek(o 1/3 mniej niż poprzednio). Niestety to niewystarczająca suma zważywszy na fakt, że powstaje już trzecia strażnica na osiedlu Piaskowice-Aniołów. Ponad 3 tys. zł to zbyt mało, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie. Dla komendanta Państwowej Straży Pożarnej ważne jest istnienie przynajmniej jednej sprawnej i wpisanej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jednostki, która zabezpieczałaby Miasto, gdy PSP miałaby akcję poza Zgierzem. Bycie strażakiem to nie tylko gaszenie pożarów. Często to również pomoc medyczna, kiedy Pogotowie Ratunkowe jest później niż Straż Pożarna.

W związku z ograniczeniami w budżecie Zgierza Prezes OSP Proboszczewice-Zgierz musiał wycofać jedyny wóz ratowniczo-gaśniczy. Przedstawiciel strażnicy w Mieście Tkaczy zapewnił o staraniach w pozyskaniu nowego pojazdu. Niestety z powodu braku zaplecza, stacjonowałby w wynajętym garażu. Wszyscy strażacy mają odpowiednie wyszkolenie i kwalifikacje. Prezydent Miasta stwierdziła, że inne jednostki z powodzeniem starają się o fundusze do Waldemara Pawlaka-prezesa zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straż Pożarnych. Jednak żeby o takowe móc występować potrzebne jest pokrycie finansowe. Tego brak.

Na posiedzeniu komisji przyszli byli strażacy z OSP Proboszczewice-Zgierz. Zarzucili Prezesowi złe traktowanie, nieprzyjazną atmosferę i wyrzucanie zasłużonych członków. W odpowiedzi usłyszeli, że nie może być zgody na zawłaszczanie szyldu Straży na cele polityczne poza tym decyzje o wydaleniu podejmuje Zarząd.

Radny Zdzisław Sobczak zaapelował o mediację, ponieważ spory nie służą lokalnej społeczności.

Kolejnym problemem jest zajmowanie budynku przy ul. Podgórnej 1/3 bez umowy najmu. Władze przedstawiły już dwie propozycje jednak były niezgodne z ustawą o ochronie przeciwpożarowej. Gmina ma obowiązek finansować szkolenia, ubezpieczenia, badania natomiast utrzymanie budynku leży w geście strażaków. Obie umowy zobowiązywały OSP do ponoszenia wszelakich kosztów.

Na Proboszczewicach działa Rada Osiedla, OSP i Koło Gospodyń Wiejskich. Niestety brak woli porozumienia i prywatne zaszłości uniemożliwiają pełną współpracę na rzecz zbiorowości lokalnej. 
Problematyczne Proboszczewice Problematyczne Proboszczewice Reviewed by zgierzmoimmiastem on 13:54:00 Rating: 5

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.