O Zgierzu w Łodzi czyli konsultacje społeczne.

W najbliższy czwartek tj. 13 lutego o 16.00 w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi odbędzie się spotkanie w ramach projektu pn. "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego". Jest to  I etap konsultacji społecznych pt. Forum Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego mających na celu zebranie propozycji i opinii dotyczących założeń i działań rozwojowych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Zgłoszone opinie zostaną uwzględnione przy opracowywaniu projektu Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, który będzie przedmiotem kolejnego etapu konsultacji społecznych. 


Wszyscy, którzy chcą wziąć w tym udział musza wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i wysłać go do środy do godziny 9.00  do Wydziału Realizacji i Trwałości Projektów Urzędu Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz (I piętro, pokój 204), tel. 42 714 32 30 fax. 42 714 31 14, email: elefik@umz.zgierz.pl lub rkaftan@umz.zgierz.pl.

Projekt pn. "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. 
Strategia po raz pierwszy wskaże wspólne kierunki rozwoju oraz sposoby rozwiązania głównych problemów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (tworzonego przez powiaty: Miasto Łódź, łódzki wschodni, zgierski, pabianicki i brzeziński oraz gminy i miasta wchodzące w ich skład). 

Dokument ten będzie stanowił również podstawę do zgodnego z oczekiwaniami społecznymi wydatkowania środków pochodzących z funduszy europejskich w perspektywie 2014-2020, zapewniających poprawę warunków życia mieszkańców. 

Konsultacje mają na celu poznanie opinii mieszkańców na temat wniosków z przeprowadzonej Diagnozy Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego oraz zebranie propozycji przyszłych działań na tym obszarze. 

Uwagi, sugestie będą ważnym źródłem informacji, które zostaną uwzględnione podczas opracowywania strategiczno-operacyjnej części dokumentu. 


O Zgierzu w Łodzi czyli konsultacje społeczne. O Zgierzu w Łodzi czyli konsultacje społeczne. Reviewed by Krzysiek on 10:45:00 Rating: 5

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.