Kto ugasi pożar na Proboszczewicach?

Kilka miesięcy temu zaczęto mówić o Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgierzu-Proboszczewicach. Problem pojawił się podczas konstruowania budżetu na 2014 rok. Przeznaczono 10 tys. na dwie jednostki, ponieważ od jakiegoś czasu funkcjonuje również drugie stowarzyszenie OSP. Zwrócono uwagę, by przyjrzeć się wydatkowaniu tych pieniędzy. Co dalej? 


Jednostka OSP Zgierz-Proboszczewice istnieje od 1926r. W swojej historii miała wzloty i upadki. Od 2003r. w jej szeregi wstąpiło dużo nowych osób. W latach 2007-2011 osuszono teren po stawie i zlikwidowano wysypisko śmieci. Przy pomocy Rady Osiedla, która przeznaczyła pieniądze na trawę, powstało boisko. Poza tym zatrzymano degradację budynku strażnicy, wykonano wentylację, usunięto zagrzybione podłogi, legary, zawilgocone tynki, osuszono budynek przygotowując do remontu sali, położono nowe przewody elektryczne pod spełniającą nowoczesne wymogi instalację elektryczną. W garażu założono nową instalację i odnowiono wnętrze, w części szatni i pomieszczeniu administracyjno- biurowym, na podłogach położono płytki a na ścianach do wysokości lamperii tynk strukturalny.-dowiadujemy się od komendanta OSP Zgierz-Proboszczewice Krzysztofa Stachery.  
Warto dodać, że zwiększył się poziom kwalifikacji strażaków.
Przed 2007 r. zajmowała ostatnie miejsce w powiecie zgierskim pod względem podejmowanych działań ratowniczo-gaśniczych, natomiast w zestawieniu za lata 2007- 2011   zajęła 1 miejsce na 25 jednostek OSP nienależących do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, a jednocześnie uplasowała się na 8 miejscu na 46 wszystkich jednostek OSP w powiecie (razem z KSRG) pod względem ilości podejmowanych działań. Strażacy zawdzięczają to przede wszystkim własnej pracy i zaangażowaniu oraz wsparciu  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu.

W dniu 15 listopada 2011 roku postanowieniem Wojewody Łódzkiego zostało przekazane nieodpłatnie na rzecz Gminy Miasto Zgierz prawo własności nieruchomości znajdującej się w Zgierzu przy ul. Podgórnej 1-3, wcześniej teren ten należał do Skarbu Państwa. Warunkiem nieodpłatnego przekazania działki na której znajduje się OSP było zapewnienie realizacji zadań własnych gminy w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej. Tak więc mimo formalnej zmiany właściciela działki, Miasto Zgierz na podstawie tego postanowienia ma ustawowy obowiązek zapewnić działanie jednostce OSP, a teren ten może być przeznaczony tylko dla działań przeciwpożarowych i żadnych innych.

„Plac rekreacji” czy „Plac libacji”?

W 2012r. z inicjatywy radnych i po akceptacji Prezydent Miasta Zgierza Iwony Wieczorek na terenie OSP Zgierz-Proboszczewice powstał „plac rekreacji”. Zajął części obszaru, na którym wcześniej znajdowało się  boisko przygotowane przez strażaków.
W centrum dzielnicy był to jedyny tak dobrze zagospodarowany teren na organizację większych imprez masowych i okolicznościowych, gdzie niezbędna jest odpowiednio duża przestrzeń. Mógł również służyć jako lądowisko awaryjne lub zastępcze dla służb ratowniczych.
Na początku lipca 2012 r. na spotkaniu zorganizowanym przez Prezydent Miasta Zgierza Iwonę Wieczorek w obecności gościa honorowego Wiesława Golańskiego Zastępcy Dyrektora Zarządu Wykonawczego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP poinformowano strażaków OSP Zgierz-Proboszczewice o zmianie przeznaczenia terenu. Strażacy wyrazili negatywną opinię i stwierdzili, że od lat przeznaczony jest na cele związane z działalnością przeciwpożarową i przeciwpowodziową. Jednocześnie wskazali teren znajdujący się 300m dalej przejęty przez Gminę Miasto Zgierz na cele rekreacyjno-sportowe po byłym Klubie LZS. Usytuowany jest w samym centrum prężnie rozrastającego się nowego osiedla.  Naprzeciwko działki OSP, Miasto Zgierz również jest właścicielem terenu, który mógłby być przeznaczony na budowę placu rekreacji. Jak mówi Krzysztof Stachera Prezes OSP Zgierz-Proboszczewice Prezydent Iwona Wieczorek sugestii strażaków nie uwzględniła i plac rekreacji powstał na dawnym boisku. Należałoby zadać pytanie – dlaczego akurat na tym terenie skoro były możliwe inne jego lokalizacje i dlaczego nie zostało wzięte pod uwagę opinie strażaków? Odpowiedź na te pytania zna tylko Pani Prezydent Iwona Wieczorek.
Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że plac rekreacji powstał bez decyzji o warunkach zabudowy i  pozwolenia na budowę. Po pewnym czasie przez nieznanych sprawców uległ zdewastowaniu. W wyniku złego zagospodarowania i braku ochrony jest teraz ‘placem libacji’. Nikt również nie prowadzi prac porządkowych np. koszenie trawy.

Anomalia w finansowaniu.


Przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej sprzeciwiają się nowym zasadom finansowania. Przekazywane fundusze wystarczają na bardzo podstawowa działalność. Wiele tysięcy złotych strażacy dokładają z własnych pieniędzy. Należy pamiętać, że zapewnienie ochrony przeciwpożarowej należy do Gminy i to ona ponosi wszelkie koszty. 

Pojawiły się zarzuty, że OSP Zgierz-Proboszczewice nie odpowiada na zgłoszenia chociażby podczas podtopień w parku miejskim czy ulicy Podgórnej. Powstaje więc pytanie czy jednostka jest w ogóle potrzebna? Otóż z braku odpowiedniego finansowania przez Miasto musieli wycofać z użytkowania wóz strażacki. Ponadto Gmina nie uregulowała należności z tytułu złożonej noty księgowej obciążającej za ubezpieczenia i badania lekarskie strażaków, zakup płynów eksploatacyjnych pojazdu i pozostałego sprzętu silnikowego, zakup energii elektrycznej, opłat abonamentu systemu powiadamiania ratowników, koszty monitoringu i ochrony obiektu.

Po co nowa Straż? 

Stowarzyszenie OSP Zgierz zarejestrowane początkowo przy ul. J. Lechonia 4, a ostatnio działające w Mieście Tkaczy nie prowadzi żadnych działań przeciwpożarowych, nie posiada sprzętu gaśniczego. Ma rościć sobie pretensje do majątku po rozwiązanej 4 marca 1990 roku strażnicy przy skrzyżowaniu ul. ks. Sz. Rembowskiego/1 maja. Problemem jest również nazwa. Stowarzyszenie, które chce używać sformułowania "Ochotnicza Straż Pożarna" swój statut musi konsultować z komendantem Państwowej Straży Pożarnej. 

Apetyt na OSP

Były próby umiejscowienia w zarządzie OSP osób z grupy biznesowo-politycznej zorientowanej na komercyjne wykorzystanie Straży. Nasz apolityczny charakter spowodował wykluczenie z Zarządu za działalność niezgodną ze statutem wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Zgierskiego, radną Rady Miasta Zgierza, radnych jednostki pomocniczej. Władze chcą przekazać budynek strażnicy Radzie Osiedla w której zasiadają przychylni Prezydent Miasta Zgierza radni. Zarejestrowano przypadki fałszowania protokołów Rady Osiedla na szkodę wizerunku OSP. Nakręcano spiralę oszczerstw i pomówień strażaków, również na posiedzeniach  Komisji Rady Miasta Zgierza.


W lutym kontrole w obu jednostkach ma przeprowadzić Komisja Rewizyjna RMZ. Sprawa się zaognia i zapewne jej koniec nie nastąpi zbyt szybko. O wydarzeniach będziemy informować na bieżąco. 
Kto ugasi pożar na Proboszczewicach? Kto ugasi pożar na Proboszczewicach? Reviewed by zgierzmoimmiastem on 20:19:00 Rating: 5

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.