Klub Młodzieżowy

Od stycznia w trzech miastach naszego województwa m.in. w Zgierzu jest prowadzony program pn. "Rewitalizacja społeczna" oraz projekt "Społecznie aktywni -by żyło się lepiej”, którego liderem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy partnerstwie Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My".  Łączny koszt wynosi 1.173 mln zł i jest finansowany z funduszy UE. Co w ramach tego będzie dokonane?

Adresatami działań są osoby w wieku produkcyjnym, uczące się (12-19) i 50+. Dla każdej z grup docelowych zaplanowano inne formy zajęć.  Dla bezrobotnych przygotowano blok szkoleniowo-doradczy. W  jego ramach odbędą się warsztaty z doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości. Uczestnicy przejdą szkolenia zawodowe umożliwiające zdobycie nowych kwalifikacji na stanowiskach: kelner, pokojowa, recepcjonista, pracownik ogólnobudowlany, konserwator terenów zielonych. Następnie wezmą udział w płatnych stażach zawodowych. W trakcie ich trwania zostaną odnowione m.in. dwie klatki schodowe w dwóch zgierskich kamienicach oraz uporządkowany teren zielony wokół nich.
Dla zgierskiej młodzieży utworzono Klub Młodzieżowy w Łaźni Miejskiej. Odbywać się tam będą warsztaty muzyczne, aktorskie i fotograficzne. Świadczona będzie również pomoc pedagogiczna, a także w miarę potrzeb konsultacje z doradcą zawodowym, psychologiem. Przewidziano jeszcze jedną formę aktywności - projekt „MURALE” zakładający cykl warsztatów plastycznych uwieńczonych wspólnym stworzeniem muralu na ścianie jednego z budynków położonych na rewitalizowanym terenie.
Starsi zgierzanie będą mogli wziąć udział w spotkaniach dyskusyjnych z zaproszonymi prelegentami, a także podnieść swoje kwalifikacje uczęszczając na kurs komputerowy. Wśród działań służących integracji społeczności lokalnej przewidziano organizację pikniku rodzinnego, na który składać się będą: odsłonięcie muralu, prezentacje prac fotograficznych oraz liczne występy artystyczne. Dla uczestników projektu i ich rodzin zorganizowany zostanie także wyjazd integracyjny, a dla społeczności lokalnej prowadzone będzie poradnictwo prawne i psychologiczne. Na terenie parku uruchomiona zostanie siłownia zewnętrzna gdzie będą odbywać się bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone przez wykwalifikowanego trenera.

Foto:Krystian Śmiałek


Klub Młodzieżowy „Akwarium” swoją działalność rozpocznie oficjalnie 21 marca, która potrwa do listopada. Jego siedzibą jest Łaźnia Miejska. Jako koordynatorka odpowiedzialna za Klub stawiam na jak największy udział młodzieży w decydowaniu o adaptacji pomieszczeń. Zależy mi by ci, dla których to powstaje czuli, że to ich dzieło także pierwsze 3 miesiące w założeniach projektu to czas adaptacji i wyposażania od kwietnia do listopada zajęcia, teatr, muzyka, foto, korepetycje, indywidualne spotkania, że specjalistami, ale to miejsce ma tętnic życiem, więc otwieramy się na pomysły młodych ludzi, które będą możliwe do realizacji- mówi Justyna Zielińska.


Klub Młodzieżowy Klub Młodzieżowy Reviewed by zgierzmoimmiastem on 23:16:00 Rating: 5

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.