Czym jest Inicjatywa Lokalna?

W listopadzie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Radę Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza. Rozmawialiśmy na temat INICJATYWY LOKALNEJ, czym jest i jakie są jej dobre oraz złe strony.

W spotkaniu udział brali zgierscy społecznicy, urzędnicy, radni Rad Osiedli, mieszkańcy. Na początek wyjaśnijmy, czym owa inicjatywa jest. Wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  to działanie polegające na współpracy mieszkańców oraz jednostki samorządu terytorialnego. Meldunek nie ma znaczenia przy składaniu wniosku o realizacje jakiegoś działania. Trzeba w nim określić sposób jego realizacji, zaangażowanie ludzi oraz koszty(materialne/pieniężne) ponoszone przez samorząd. Projekt może być zgłoszony tylko przez mieszkańców. Instytucje pozarządowe mogą jedynie pomagać przy jego tworzeniu. Radni rad osiedlowych mogą go składać, jako mieszkańcy, a nie Rada. 
Wnioski składamy do Kancelarii Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16). Musimy w nim zawrzeć:
-adresata wniosku(jednostkę samorządu) 
-zadanie publiczne, jakiego dotyczy
-uzasadnienie(dlaczego? jak?po co?)
-wkład finansowy, rzeczowy, pracy społecznej mieszkańców i samorządu
-podpisy inicjatorów

Co Urząd bierze pod uwagę rozpatrując wniosek?

Przede wszystkim, jaka jest celowość wynikająca z potrzeb społeczności, czyli, po co ci mieszkańcy chcą tego, o co proszą. Również wkład finansowy ponoszony przez obie strony w trakcie wykonywania prac. Jakie przygotowania trzeba będzie poczynić w celu realizacji pomysłu? I na koniec, jakie nakłady finansowe będzie musiało ponieść Miasto, by zapewnić trwałość projektu.

Plusy i minusy są zależne od punktu widzenia ludzi i Urzędu. Mieszkańcy będą czuć się odpowiedzialni za wykonanie i dbanie inwestycji. Mają poczucie kształtowania otoczenia, w którym żyją. Tym samym ich więzi zostają wzmocnione, a to ważne, ponieważ najnowsze badania wskazują na bardzo niski współczynnik zaufania publicznego(ok.10%).Uczą się tym samym, jak funkcjonuje Miasto. 
Dla włodarzy to oszczędności w budżecie(część kosztów ponoszą inicjatorzy), budują pozytywny wizerunek, co przed nadchodzącymi wyborami jest kluczowa kwestią.  Promują miasto, jako przyjazne obywatelom oraz tworzą kapitał społeczny. Mieszkańcy czują się bardziej przywiązani do swojej miejscowości.

Wszystko ma swoje plusy i minusy. Do podjęcia działań ws. inicjatywy lokalnej mogą zniechęcić formalności, większe zaangażowanie niż przy samym zgłoszeniu bolączki.
Problemem jest brak kampanii informacyjnej. W Zgierzu do tej pory nie zgłoszono ŻADNEGO projektu w ramach inicjatywy lokalnej. Ludzie albo nie wiedzą albo (niestety) nie mają przekonania. Dla skarbnika kłopot stanowi znalezienie odpowiedniej ilości pieniędzy w budżecie do wykorzystania podczas wykonywania, a później zapewnienia trwałości projektu.
Według mnie, wszystko zależy od chęci i dobrej woli. Jeżeli takie się znajdą, to rozwiązywanie napotkanych problemów może być szybsze niż można to sobie wyobrazić.

Obszary, w których możemy zgłaszać nasze projekty:

Bezpieczeństwo publiczne,
Wspieranie kultury fizycznej,
Nauka, edukacja i wychowanie,
Promocja i organizacja wolontariatu,
Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
Podtrzymywanie tradycji narodowej,
Ekologia i ochrona zwierząt,
Turystyka i krajoznawstwo.

Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości zgłoście się:

Poczta:
Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza
Pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz
Telefon: 512969912 lub 792449332i ochrona zwierząt,
Turystyka i krajoznawstwo.

Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości zgłoście się:

Poczta:
Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza
Pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz

Telefon: 512969912 lub 792449332

Artykuł przygotowano na podstawie wydanje broszury ROP Miasta Zgierza.
Czym jest Inicjatywa Lokalna? Czym jest Inicjatywa Lokalna? Reviewed by zgierzmoimmiastem on 21:19:00 Rating: 5

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.