XXXV sesja Rady Miasta Zgierza-podsumowanie

W zeszły tydzień miała miejsce kolejna sesja RMZ. Dziś przedstawię podsumowanie głównych spraw poruszanych na tym posiedzeniu.
Rozpoczęła się z ponad piętnastominutowym opóźnieniem co nie jest wyjątkiem. Przewodniczący znany z różnych nietypowych zachowań zaczął od złożenia imieninowych życzeń dla wszystkich Marków. Następnie ogłosił 30sekundową  przerwę 'na całuski' tak aby radne z radnymi mogły złożyć życzenie i 'dać buziaka'...
Po tych wszystkich czułościach na szczeblach władzy nastąpiło przejście do konkretów czyli pytań i interpelacji radnych. Głównym tematem była infrastruktura miejska(naprawa ubytków ulic i chodników). Głośnym echem odbiła się sprawa radnego Sencerka, który został zamknięty w klatce w zgierskim schronisku dla zwierząt. Stwierdził, że pies jest maszynką do zarabiania pieniędzy(niezgodnie z umową zawartą z Miastem). Sytuacja jest na tyle poważna, iż po zabraniu głosu przez P. Marka Kowala, Rada Miejska skierowała zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Zgierzu.
Najważniejsze pytania jakie padły to:
-w jaki sposób została zapłacona kara nałożona przez Sąd na Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. J. Kochanowskiego?
-deklaracja na wywóz śmieci zawiera błędy bo nie zostały określone metody płacenia. Czy zostanie poprawiona?
-czemu po raz kolejny nie ma Pani Prezydent na sesji? <Wg. wyliczeń jednego z mieszkańców Pani Prezydent nie było na 1/4 posiedzeń Rady>
-nadaniu ulicy między Długą, a 3 maja nazwy Marka Szwarca, zgierskiego rzeźbiarza znanego w całej Europie.
-ile jeszcze powstanie w centrum miasta 'blaszaków' typu TESCO, LIDL? To wykańcza zgierski handel.
Widać, że mieszkańcy interesują się swoim miastem zadając konkretne i ważne pytania. Nic tak bardzo nie mobilizuje władzy do działania jak kontrola obywateli. Warto nad tym pomyśleć drodzy czytelnicy.
Po 10 minutowej przerwie trwającej pół godziny radni zaczęli wysłuchiwać sprawozdań z działalności różnych instytucji. Pierwszą był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Uzgodniłem z Panią Dyrektor MOPS, że udostępni mi przygotowaną prezentację o Ośrodku w Zgierzu. Wtedy przygotuje dokładniejszy opis biedy w naszym mieście. Niepokojący jest fakt, że 9% mieszkańców korzysta z pomocy społecznej i grono uprawnionych stale się powiększa co będzie skutkowało większymi dofinansowaniami ze strony Miasta. Radny Sobczak zauważył złą praktykę polegającą na łożeniu dużych sum pieniędzy na zasiłki zaś mało na motywację do pracy. Powstał nowy typ bezrobocia, tzw. 'zawodowe'. Dzieci obserwujące swoich niepracujących rodziców samo przyjmuję taką postawę. Tu jest błąd systemu. Musimy zachęcać do pracy. Wówczas obie strony, dająca i biorąca, uzyskają korzyści.
Kolejne niepokojące wieści popłynęły z Komendy Powiatowej Policji. Otóż odeszło już 50 policjantów w  związku z rządowymi zmianami.  Pani Komendant zachęcała do tworzenia służb ponadnormatywnych. Koszt takowej wynosi 170 zł za jedną osobę na dzień. Dzięki temu zmniejsza się przestępczość. W odpowiedzi na pytanie pana Sencerka ws. likwidacji ozorkowskiej Straży Miejskiej odpowiada, że "każdy mundur to inwestycja w bezpieczeństwo". Wspomniała również o ścisłej współpracy ze zgierską SM. Na tle województwa poziom wzajemnej pomocy jest na najwyższym poziomie. Ponadto dodaje, że Komenda uzyskała 2,5 mln. złotych na remont siedziby, która ma stać się bardziej przyjazna dla petentów.
Kolejną jednostką przedstawiającą sprawozdanie z działalności była Straż Pożarna. Najwięcej interwencji jest na terenie miasta Zgierza ze względu na wielkość na tle powiatu. Ostatnio została doposażona w specjalistyczny samochód ułatwiający pracę w trudnych warunkach. Straż przeprowadziła w szkołach ponadgimnazjalnych szkolenia z zakresu przeciwpożarnictwa. Przewodniczący Rady Miasta spytał się czy jest sens istnienia OSP Proboszczewice. Komendant odpowiedział, że jest niezbędna w zabezpieczaniu miasta gdy jednostki z ul. Łąkowej są wysyłane do akcji w powiecie. I niestety nie ma możliwości prawnych aby kupić nowy samochód temu oddziałowi Straży mimo wielkiej potrzeby.
Ostatnia była Straż Miejska. P. Bereżewski poinformował, że do końca wakacji trzech ozorkowskich strażników przejdzie do zgierskiej Straży. Dyżury nocne prawdopodobnie będą dopiero po wakacjach. Patrole pojawiają się średnio raz dziennie w najważniejszych punktach miasta czyli centrum oraz Osiedle 650-lecia. Warto wspomnieć, że wspólnych z policją mieli w ubiegłym roku ok. 300. Radna opozycji zwróciła uwagę na słabą widoczność Strażników i negatywną ocenę ich pracy przez mieszkańców. Komendant stwierdził, iż działają nad tym mimo zmniejszenia liczby wakatów. Ponadto wyraził nadzieję zniknięcia nielegalnych wysypisk śmieci od 1 lipca. W sprawie 'popularnych' psich odchodów zwrócił uwagę na działania innych samorządów czyli kampanie społeczne, automaty z torebkami itp.
Jedenastym punktem była informacja na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi. Radny Hiliński spytał czy nagrody za konkursy nie są za niskie? Odpowiedzi udzieliła Pani Renata Malinowska odpowiedzialna  za takową współpracę mówiąc, że takimi środkami dysponuje miasto i nie można na więcej sobie pozwolić. Ogólnie kooperacja Miasta z instytucjami pozarządowymi układa się bardzo dobrze. Radni przyjęli sprawozdanie.
Dyskusję wywołał punkt następny dotyczący "Akcji Zima". Firma ubezpieczeniowa jeszcze oblicza koszta odszkodowań za uszkodzone samochody. Władze miasta nie wiedzą ile wyniosło łatanie dziur. Radny Kupis zauważa, że aby rozwiązać problem trzeba go dobrze poznać. Od tego są urzędnicy by przygotować odpowiednie informacje, plany i kosztorysy poprawy bezpieczeństwa na drogach. Przedstawiciel rady osiedla wyraził swoje niezadowolenie z tejże akcji:"Główne ulice zostały odśnieżone natomiast boczne były pozostawione same sobie".
Po części związanej z raportami i sprawozdaniami, radni podejmowali uchwały w ważnych dla zgierzan sprawach. Nastąpiło to dopiero wtedy, kiedy 60-minutową przerwę skończono po 2,5 godzinach...
Pierwsza sprawa to skarga na prezydent Iwonę Wieczorek, która dotyczyła sposobu najmu mieszkania należącego do miasta. Rada odrzuciła ją jako bezzasadną. Dokładny opis można znaleźć tu: http://www.umz.zgierz.pl/bip/files/File/projekty%20uchwal/VI/35_06.pdf.
Następny punkt odnosił się do utworzenia w Gimnazjum nr 1 pracowni przyrodniczej w ramach konkursu na dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt pn."Moja wymarzona ekopracownia". By wziąć w nim udział władze miasta muszą zabezpieczyć w budżecie odpowiednie środki jako wkład własny. Opiewają one na sumę 7 522 tys. zł. Całkowity koszt inwestycji zamknie się kwotą 52 499 tys. zł. 
Uchwaleniem projektu uchwały z punktu 13 C, radni wprowadzili zmiany w budżecie dotyczące niżej wymienionych inwestycji: 
-zwiększenie finansów na budowę ulicy Sokołowskiej o 70 tysięcy zł,
-budowa ulicy MILENIJNEJ - 50 tys. zł,
-przygotowanie dokumentacji remontu wiaduktu przy ulicy Bolesława Czerwieńskiego - 50 tys. zł,
-przebudowa ulicy ADAMA ASNYKA - 35 tys. zł,
-przebudowa ulicy STANISŁAWA DUBOIS (od nr 10/28) obejmująca chodnik i miejsca parkingowe - 100 tys. zł,
-przebudowa ulicy STANISŁAWA WITKACEGO - 100 tys. zł,
-przebudowa drogi wewnętrznej oraz stworzenie miejsc parkingowych przy ulicy 3 Maja 81b - 100 tys. zł,
-przygotowanie dokumentacji na przebudowę ulicy JANA ŚNIECHOWSKIEGO - 20 tys. zł,
-przebudowa ulicy OBYWATELSKIEJ - 70 tys. zł,
-budowa parkingu przy ulicy ŁÓDZKIEJ 82/88 oraz ŁÓDZKIEJ 1 - łącznie 80 tys. zł,
-aktualizacja dokumentacji ulicy SOKOŁOWSKIEJ w ramach projektu pn. "Renowacja i adaptacja poprzemysłowych budynków w dzielnicach miasta na budownictwo mieszkaniowe, w celu odnowy zdegradowanego, zabytkowego centrum miasta Zgierza" - 30 tys. zł,
-zakup licencji i oprogramowania - 8 610 tys. zł,
-budowa kanalizacji deszczowej ulicy KAMIENNEJ - 25 tys. zł,
-budowa oświetlenia ulicy ANDRZEJA STRUGA - 62 tys. zł,
-pracownia przyrodnicza w Gimnazjum nr 1 - 12 750 tys. zł, 
-termomodernizacja budynku Biblioteki Głównej oraz jej filii przy ul. Długiej 29a. 
W tym miejscu rozgorzała dyskusja na sesji. Radny Sokół zwrócił uwagę na dużą ilość zaproponowanych inwestycji - Niestety nie zostały uwzględnione pomysły radnych -powiedział. Wg niego "plany, które nie zostaną zrealizowane mogą zaszkodzić budżetowi". Również radny Hiliński apeluje o przemyślenie podjęcia nowych zobowiązań. Mogą one przynieść duże straty. 
Wiceprzewodniczący Maciński stwierdził, że są to drobne inwestycje, które nie wymagają dużych nakładów finansowych. Prezydent Staniszewski dodał, że przedstawione plany będą wykonane w ramach istniejących już dokumentów. Radna Palmowska zwróciła uwagę na projekty będące w szufladzie, nieprzedstawione dotąd radnym, co według niej jest błędem, ponieważ mogą być to projekty ważniejsze od zaproponowanych. Radna Krzewina zadała pytanie, co obejmuje budowę ul. Obywatelskiej. Skarbnik Miasta odpowiedziała, że nakładkę. Mieszkanka Niechciał wówczas dodała, że ulica Obywatelska potrzebuje najpierw kanalizacji, następnie nakładki. 
W kolejnym punkcie Rada dokonała zmian w Wieloletnim Programie Finansowania spowodowanych zmianami budżetowymi. 
Następnie radni zajęli się stanowiskiem dotyczącym budowy S14, czyli zachodniej obwodnicy naszego miasta. Od pewnego czasu w mediach pojawiają się informacje o możliwości przesunięcia tej inwestycji na kolejne lata. Po krótkiej dyskusji radna Grzelak-Makowczyńska dopisała do pierwotnej wersji, że władze Miasta wyrażają zaniepokojenie ewentualnym niepowstaniem tejże drogi. Cały tekst możecie przeczytać tu:http://www.umz.zgierz.pl/bip/files/File/projekty%20uchwal/VI/35_02.pdf . Radni podkreślają w przyjętym stanowisku ważną rolę S-14 w aglomeracji i całym województwie. Jest ona niezbędna do rozwoju Zgierza. Jej brak może skutkować wysokim bezrobociem i stagnacją w mieście. 
Po pięciominutowej przerwie RMZ zajęła się ostatnim wydaniem ITZ, w którym wykorzystano wizerunek radnego Mięsoka obrażający jego osobę. W ten sposób redaktor naczelna „zemściła” się za zgłoszenie uchwały dotyczącej likwidacji ITZ. Rada Miasta oczekuje przeprosin od gazety. Osobiście nie wiem, czy takowe się ukazało.
W kolejnym punkcie obrad ustanowiono górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wykonanie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz. Wynoszą one 150 zł za 1 m3.
Radni wyrazili zgodę na realizację projektu pn.: "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Miasto Zgierz przeznaczy na ten cel z budżetu 10 tys. zł. W przypadku otrzymania dotacji Prezydent ma zabezpieczyć odpowiednie środki finansowe. Projekt ma określić kierunki rozwoju metropolii wspólnie ze wszystkimi samorządami.
Punkt 13 I dotyczył MPGK sp. z o.o. i obowiązku oczyszczania miasta przez spółkę. Radny Marek Hiliński zapytał "czemu ma służyć ta uchwała? Rok temu takiego pomysłu nie było". Prezydent Staniszewski odpowiedział, że "Każda jednostka dysponująca własną spółką dąży do tego, żeby prace wykonywała własna spółka. Jeśli taka jest możliwość prawna, to powinniśmy dbać o własne mienie i mienie spółki".
Do zadań spółki należy m.in. dbanie o trawniki, krzewy, drzewa, tzw. małą architekturę placów i dróg.
Pozycja 13 J dotyczyła korzystania z przystanków komunikacji miejskiej. Radni zdecydowali, że zatrzymywać się na nich mogą publiczne i prywatne firmy posiadające odpowiednie zezwolenie wydane przez Prezydenta Miasta. Zasady obejmują punktualny przyjazd i odjazd pojazdu komunikacyjnego, dodatkowo powinno zostać zapewnione dogodne wsiadanie i wysiadanie, na słupku/wiacie przystankowej może znajdować się tylko rozkład jazdy. Stawkę określa kolejna uchwała: jedno zatrzymanie się pojazdu na przystanku kosztuje 5 groszy. 
Ostatnią uchwałą była decyzja o podwyżce cen biletów komunikacji miejskiej. Radny Mięsok stwierdził, że takowa jest bezzasadna i niepotrzebna. Prezydent Bączak, odpowiedzialny za komunikację, powiedział, że w Zgierzu długo nie było podwyżek, a koszty utrzymania spółki rosną z roku na rok. W tym roku jeździ już mniej autobusów niż w ubiegłym roku w analogicznym okresie. Wraz z wprowadzeniem biletu elektronicznego w III kwartale zapadną decyzje o ulgach. Dodał również, że "norma dopłacania do spółek komunikacyjnych w samorządach oscyluje wokół 40%, u nas aż 47%."
Przewodniczący Rady Osiedla - Henryk Urbanowski stwierdził, iż to jest KOLEJNA podwyżka w Zgierzu. Nastroje społeczne się pogarszają. Powinniśmy iść w kierunku darmowej komunikacji, tak jak ma to miejsce w innych miastach, co obniży emisję spalin w mieście, łatwiejszy dojazd do pracy/szkoły. Można naśladować Pabianice i obciąć wydatki na administrację, które wynoszą tam 40 zł na osobę. 
Prezydent Bączak odpowiedział, że można zrobić darmową komunikacje, ale wówczas Miasto nie będzie stać na inwestycje. Zgierz musi rozwinąć się do poziomu miast, w których ta forma korzystania z komunikacji funkcjonuje, wtedy będzie można powrócić do tematu. Radni PO proponują, aby zwrócić uwagę na poziom bezrobocia, wysokość pensji zgierzan przy uzgadnianiu podwyżek. Tomasz Kupis zaproponował by z podwyżką wstrzymać się do ogłoszenia przetargu na świadczenia usług komunikacyjnych. Prośba nie została przyjęta. 
Nad takimi sprawami procedowali ostatnio radni naszego miasta.
XXXV sesja Rady Miasta Zgierza-podsumowanie XXXV sesja Rady Miasta Zgierza-podsumowanie Reviewed by zgierzmoimmiastem on 02:31:00 Rating: 5

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.